Dagsorden og ref.

Tyske Gudstjenester

17/8 kl. 19.00 i Uge
gudstjeneste i majslabyrint.
21/8 kl. 19.00 i Bjolderup -med altergang.

V/ Præst Kirstin Kristoffersen
__________________________

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille taxa på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos 

DanTaxi Aabenraa
Tlf. 7010 7800

_______________________

Hvor henvender man sig ved dødsfald og ønske om kirkelige handlinger?

- prøv først præsten i Bjolderup og Uge: (Kbf.)

Sognepræst Allan H. Madsen
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
alhm@km.dk
Træffetid - bedst efter aftale!
Er som regel hjemme tirsdag, onsdag og torsdag 9-12. Hvor man også er velkommen til at ringe.

Man kan selvfølgelig også skrive sms eller sende en lille hilsen på mail.
Tlf.: 7464 6336 / 2259 1567
Mandag er fridag

Velkommen til Bjolderup og Uge kirkers hjemmeside

 

 

  23/9-16 Kl. 17.30
24/11-16 Kl. 17.30
   27/1-17 Kl. 17.30 
    6/4-17 Kl. 17.30

Det sker

BegivenhedDato

Aktivitets møde

 

1. sep 09:00
11:00
1. sep 09:00 -
11:00

Aktivitets møde

 

1. sep 09:00
10:30
1. sep 09:00 -
10:30

Bjolderup

15 Søndag efter Trinitatis Ved Allan Helmer Madsen *Kaffe i præstegåden

4. sep 10:30
11:30
4. sep 10:30 -
11:30

Orienterings møde på Bolderslev Skole

 

13. sep 19:00
21:30
13. sep 19:00 -
21:30

Højmesse (Bjolderup Kirke)

 

30. okt 10:30
12:00
30. okt 10:30 -
12:00

Nyhed

Kom til Babysalmesang. Læs mere


"Set og sket" kig her


Ny i MenighedsRådet

Vi minder om, at der er orienteringsmøde til nyt menighedsråd for Bjolderup og Uge sogne.

Dette orienteringsmøde sker samtidig med opstillingsmøder ud over det ganske land, derved får vi stor opbakning fra regional og landsdækkende presse til at fortælle alle i sognet om orienteringsmødets dato og tidspunkt, samt hvor det finder sted. Dette er særdeles vigtigt, idet det siddende menighedsråd er meget interesseret i, at få suppleret op fra den brede befolkning. Sognepræst Allan Madsen siger: "Det er vigtigt, at også den yngre generation kommer til orde, når det gælder menighedsarbejde her hos os; og et menighedsråd skal gerne afspejle den store brede i befolkningen, der er her i Bjolderup og Uge!"  Landsforeningen for Menighedsråd (LM) opfordrer sammen med kirkeministeren til, at man holder offentlige orienteringsmøder med skriftlig afstemning om kandidater til listen. Orienteringsmødet finder sted - samtidig for de to sogne - idet vi jo kun har et fælles menighedsråd: vi ses

på Bolderslev Skole

den 13.September 2016 kl.19:00.


 

 

Konfirmandtilmelding

Skal du konfirmeres, så tilmeld dig her


Del dette: