Sognepræst søges til Bjolderup-Uge Pastorat

 

Sognepræsten i Bjolderup-Uge Pastorat har fået andet embede, derfor søger vi hans afløser. 

Tilsammen har de to sogne godt 2.000 medlemmer af folkekirken og et indbyggertal på 2.400. Sognenes hovedby, Bolderslev, er to gange kåret til Årets Landsby i Aabenraa Kommune. Det er en aktiv landsby med skole, et stort børnehus, sportsforeninger, spejdere m.m. – I Bolderslev by, såvel som i Bjolderup-Uge sogne, tager man ansvar og gør en positiv forskel.

Der er gudstjeneste hver søndag i en af sognets kirker. Præsterne i det lokale fællesskab vikarierer for hinanden. Ud over højmessen tilstræber vi et rigt gudstjenesteliv med gudstjenester til årstiden, lejligheden og særlige målgrupper. Vi vægter desuden konfirmanderne, kirkemusikken, trosoplæring, sogneaftener højt.

 

Vi glæder os til at byde en sognepræst velkommen, som:

  • tolker evangeliet ind i en nutidig virkelighed på hverdagsdansk
  • er en dygtig formidler
  • kan holde en traditionel højmesse såvel som gudstjenester til specifikke grupper i sognet, især børn og børnefamilier
  • er synlig og nærværende i sognene, også for vores ældre
  • kan møde og rumme mennesker i alle situationer
  • kan have et tillidsfuldt og åbent samarbejde med børneinstitutioner, skoler og de forskellige lokale foreninger.

Vores nye sognepræst vil få samarbejde med:

  • et konstruktivt menighedsråd, der har fokus på udvikling og samarbejdsevne
  • en kreds af dygtige medarbejdere
  • gode præstekolleger i de omkringliggende sogne, provsti samt stiftet
  • et tysk mindretal, der også bruger kirkerne

Derudover vægtes provstiets og stiftets kollegiale fællesskaber og tilbud højt.


De to kirker er begge smukke middelalderkirker fra 1100-tallet. Bjolderup-Uge ligger midt i det naturskønne og historisk bevidste Sønderjylland, med korte afstande til både uddannelse, kultur, handel og arbejdspladser i både Aabenraa og Flensborg, og nær ved togstation og motorvej.

 

Læs mere om Bjolderup-Uge sogne på www.bjolderup-uge.dk
Læs mere om vision og værdigrundlag på www.sogn.dk/bjolderup/oekonomi

Læs mere om Bolderslev by på www.bolderslev-by.dk
Der stilles en velindrettet tjenestebolig til rådighed for præsten.

 

Ansøgningsfrist: d. 2. oktober 2017 – og med prøveprædikener i uge 41.

Evt. henvendelse til menighedsrådets formand, Leif Andersen, tlf. 2061 9114, eller på mail: friis.andersen@gmail.com,

 eller til næstformanden, Mogens Juhl Jessen, tlf. 2116 3667, mail: juhl.jessen@gmail.com

 
Del dette: