Program for bibelkredsen

Torsdag d. 23. august kl. 19.30

hos Ruth og Svend Erik Schulz,

Lysegvej 16, Bolderslevskov.

 

Torsdag d. 20. september kl. 19.30

hos Kristine og Jørgen Knudsen,

Urnehovedvej 91, Bolderslev.

 

Torsdag d. 25.oktober kl. 19.30

hos Agnes Høeg,

Urnehovedvej 121, Bolderslev.

 

Torsdag d. 15. november kl. 19.30

hos Andreas Hansen,

Bolderslevskovvej 45, Bolderslev.