Program for bibelkredsen

Torsdag d. 13. juni kl. 19.30

hos Kristine og Jørgen Knudsen,

Urnehovedvej 91, Bolderslev.

 

Torsdag d. 22. august kl. 19.30

hos Andreas Hansen,

Bolderslevskovvej 45, Bolderslev.