KFUM og KFUK's bibelkreds

Onsdag d. 5. september hos Edel og Carl-Henrik Kristensen, Stadionvej 9

Onsdag d. 3. oktober hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1

Onsdag d. 14. november hos Kristine og Lorens Jessen, Todsbølvej 50

Kontaktperson Edel Kristensen, 20 74 61 67

Bibeltimer – alle aftner kl. 19.30