Set og Sket

Billeder fra de forskellige arrangementer i Bjolderup og Uge kirker.

Billederne er primært taget af kirkens personale eller medlemmer af menighedsrådet. Vi spørger så vidt muligt om tilladelse, men det når vi ikke altid. Hvis du ser et billede, du er ked af bliver bragt her på siden, så send en mail til organist.bu@gmail.com, og billedet vil blive taget af så hurtigt som muligt. 

Kirken ved Markedsfesten i Bolderslev

I strålende solskin fejrede hele byen Markedsfest den sidste weekend i juni. Kirken var også med og havde en stand med alle mulige tilbud fra kirken. Desuden havde vi besøg af Gitte Jensen, som tryllede for os og lavede ballondyr til børnene. En dejlig dag.

Konfirmandfest i Uge

På trods af skybrud om eftermiddagen fejrede vi alligevel vores konfirmander om aftenen d. 14. juni i gårdspladsen ved Uge præstegård. Og der var tørvejr. Fantastisk!! Vi grillede, havde konkurrencer, sang sange, hørte et vidnesbyrd og havde bare en hyggelig aften med glade mennesker.

Pinsegudstjeneste

Tine Skau og Lisa Balle underholdt og akkompagnerede med keltisk-inspireret musik ved vores pinsegudstjeneste d. 9. juni. Det gjorde de godt, og det var en stor oplevelse. Som Martin sagde: "Vi følte os hensat til et Hobbit-landskab".

Guldkonfirmation i Uge

Guldkonfirmation i Uge d. 19. maj 2019

Konfirmation i Bjolderup

En dejlig konfirmationsdag i Bjolderup d. 17. maj 2019. 

Konfirmation i Uge

En festlig konfirmationsdag i Uge d. 12. maj 2019

Guldkonfirmation i Bjolderup

Guldkonfirmation i Bjolderup d. 28. april 2019.

På billedet ses: Fra venstre: Rita Lange, Søren Sørensen, Frede Johannsen, Gunhild Kirkegaard (Jessen Hansen), Bodil Thomsen (Mathiesen), Bag Bodil: Kjeld Bugslag, Frida Skødt (Thomsen), AnneMarie Nielsen (Christensen), Alice Christensen (Hammer Christensen), bagest: Ove Schneider, mellem Anne Marie og Alice: Åse Keller, bagest: Karin Marie Bundesen(Jessen), Solvejg Madsen (Hanquist Petersen), Karen Teckermeier (Paulsen), Emil Fries (Nørgaard Jensen), Præst Martin Bangsø. 

2. påskedag i Uge

En herlig 2. påskedag i Uge d. 22. april 2019. 

Ved familiegudstjenesten i kirken demonstrerede Martin påskens budskab ved bl.a. at lave et kors af dørstolperne fra en dør, vi havde brugt ved den seneste spaghettigudstjeneste. Den blev dengang brugt til at fortælle beretningen om udvandringen af Egypten. 

Efter gudstjenesten var der påskefrokost i forsamlingshuset med efterfølgende æggejagt for alle under 39 1/2 år (så var præsten nemlig akkurat for gammel)

Sangeftermiddag

Vi havde sangeftermiddag i Uge forsamlingshus d. 4. april med Ole og Anette Mouritsen. Vi sang sange om foråret. Der blev også foreslået sange. En rigtig god eftermiddag.

Spaghettigudstjeneste

D. 28. marts havde vi spaghettigudstjeneste i Uge kirke. Denne gang var temaet - som optakt til påsken - udfrielsen af Egypten. Kirken duftede af stegt lam, da folk ankom og inden overgangen over det "Røde hav" blev der malet "blod" på dørstolperne og alle fik lov at spise (en lille bid af) påskemåltidet. 

Efter aftensmaden i forsamlingshuset fik børnene lov at male med den røde maling og så karse.

Foredrag ved Jørgen Jørgensen

D. 26. marts havde vi et velbesøgt foredrag i Uge forsamlingshus med sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenraa. Han talte om nogle aktuelle emner, der har været i medierne i den seneste tid, nemlig "Dæmonuddrivelser" og forskellige dåbssyn. En meget spændende aften med en spørgelysten forsamling.

Fastelavn i Bjolderup

Der blev slået katten af tønden d. 3. marts. Det var festligt og mange flotte udklædninger. Der blev spist pølsehorn og boller og drukket kakao og kaffe. 

Foredrag om Uge Kirke

D. 21. februar holdt Anette Mouritsen et foredrag om Uge Kirke. Her er billeder fra dagen og fra foredraget. På billederne ses gamle billeder af kirken, den gamle præstegård, den gamle kedel fra døbefonten osv.

Spaghettigudstjeneste januar

I januar handlede spaghettigudstjenesten om Zakæus. Anette var klædt ud som Zakæus og fortalte hans historie.


2018:

Julen 2018

D. 2. december sang vi julen ind i Uge kirke med julefest i forsamlingshuset bagefter.

D. 9. december sang vores børnekor i kirken - dygtige piger.

D. 16. december sang julekoret i julehjertebyen inde i Aabenraa.

D. 20. december holdt skolen deres årlige juleafslutning i kirken.

D. 24. decembber var det JULEAFTEN. Vi havde en særlig familievenlig julegudstjeneste kl. 11 og to almindelige om eftermiddagen.

Julekoncert med Haderslev Pigekor

Haderslev Pigekor under ledelse af Thomas Berg-Juul sang for os ved en velbesøgt julekoncert i Bjolderup Kirke d. 28. november. Det var en meget smuk oplevelse. Bagefter var der gløgg og æbleskiver til alle.

Spaghettigudstjeneste

Spaghettigudstjenesterne byder altid på nogle specielle happenings. Ved denne d. 22. november satte præsten ild til et papir med alle de dårlige ting i vores liv - og tilbage stod et hjerte. Guds kærlighed.

Våbenstilstandsdagen i Bjolderup

I år var våbenstilstandsdagen d. 11/11 en søndag og hundredeåret blev fejret med manér i Bjolderup. Der var hornmusik og faner. Og TV2 var tilstede og lavede en lille reportage. En festlig dag.

Høstgudstjeneste i Bjolderup

Traditionen tro fejrede vi høstgudstjeneste i en smukt pyntet Bjolderup kirke med musikledsagelse af basun og trompet i år. Efter gudstjenesten gik vi i konfirmandstuen og fik frokost og lejlighed til at købe de ting, der var blevet givet som høstgaver.

Høstgudstjeneste i Uge

Høstgudstjeneste i Uge Kirke med de traditionelle høstsalmer og en smukt pyntet kirke. Efter gudstjenesten var der sandwich til alle.

Skt. Hans i Uge

Traditionen tro blev der afholdt Skt. Hans i Uge ved Sognegården. Martin holdt båltalen, og aftenen indledtes med fællesspisning.

Kirken til Markedsfest

Kirken var med til Markedsfesten i Bolderslev d. 22. juni. Vi havde rykket Sankt Hans til denne dag, hvor Martin holdt tale, og vi havde sammensat et kor til lejligheden, som sang nogle sommersange for og med de mange, der var mødt op.

Så var der fest! Med grill-mad, konkurrencer og sangene fra konfirmationen. En dejlig aften med de nyligt konfirmerede unge mennesker, hvor de også fik overrakt deres konfirmationsbilleder og en gave fra kirken. 

D. 1. juni 2018 i Uge.

Diamant- og guldkonfirmation

Igen i år havde vi fornøjelsen af at kunne fejre konfirmations-jubilæer.

D. 8. april fejrede vi diamantkonfirmanderne ved gudstjenesten i Uge kirke:

Forrest fra venstre: Cathrine Nissen (Sørensen), Frede Pedersen og Edith Thomsen (Christiansen).
Bagerst fra venstre: Frede Verner Schrøder, Oluf Toft, Jes Chr. Lock og Tove Johannsen (Sørensen). Præst Martin Holm Bangsø.
Ingrid Petersen (Callesen) og Bent Johannsen var fraværende pga. sygdom.

Guldkonfirmanderne havde deres egen konfirmationsgudstjeneste d. 28. april i Bjolderup Kirke:

Siddende fra venstre: Ulla Bladt, Johanne Benedikte Nielsen (Berthelsen), Birgit Kristensen (Thomsen), Bodil Jørgensen (Hinrichsen), Helga Kristensen (Enevoldsen), Luise Nielsen (Winterskov), Sine Sarup (Møller), Elna Jensen (Matzen), Kirsten Lorenzen.
2. række fra venstre: Aage Boisen Schmidt, Rasmus Hejsel, Marius Wilhelm Lorenzen, Inge Johnsen (Virkus), Ruth Hansen (Brandenhoff), Jens Chr. Hansen, Poul Erik Kolbeck, John Clausen.
3. række fra venstre: Carl Martin Jørgensen, Christian Budde, Michael Nielsen, John Skødt, Frede Bjørn Lorenzen, Bahne Nicolaisen. 
Yderst til højre: Martin Holm Bangsø.

D. 22. april holdt vi konfirmationsgudstjeneste i Uge og d. 27. april i Bjolderup. Det var nogle festlige dage med glade konfirmander og forældre. På den musikalske side fik vi hjælp af Line Meilandt, Mathias Mouritsen og Jonas Grube Hansen. Og Martin fik rørt sin el-guitar.

Påsken i kirkerne førte os fra palmesøndag gennem en gribende langfredagspassion til en glædelig opstandelsesgudstjeneste påskedag.

2. Påskedag fejrede vi det hele med en familiegudstjeneste med efterfølgende påskefrokost. Efter en lækker frokost var der æggejagt for alle børn – og unge! Der blev ledt grundigt i hele præstegårdshaven.
Glade børn med påskeslik!

Spaghettigudstjeneste i marts

Spaghettigudstjenessten d. 22. marts havde optakten til "Påsken" som tema. Martin tog udgangspunkt i dengang Jesus vaskede disciplenes fødder. Og en af konfirmanderne fik lov at få vasket sine fødder af Martin.

Stillegudstjeneste

D. 8. marts havde vi stillegudstjeneste i Uge Kirke. En halv time i lavt gear med ro og tid til bøn og tanker.

D. 11. februar havde vi fastelavnsfest i Uge. En dejlig formiddag med gudstjeneste, tøndeslagning, grillpølser, kakao og fastelavnsboller. Og selvfølgelig en masse flotte udklædninger og kåring af kattekonge.

Visionsdag

Med inspiration udefra afholdt menighedsrådet en visionsdag i februar på kirkens vegne. I april var alle medarbejdere også indbudt og vi udarbejdede en række visioner for vores fællesskab i kirkerne. Visionerne kom i kirkebladet og på kirkernes hjemmeside.

Babysalmesang forår 2018

Forårets babysalmesangshold - 7 glade babyer og deres mødre. Et af sæsonens hits var fjer-badet, som børnene legede med, mens vi sang dåbssangen "Fyldt af glæde".

Spaghettigudstjeneste januar 2018

Martins første spaghettigudstjeneste i Uge kirke var den 19. januar 2018. Det var en velbesøgt gudstjeneste, hvor vi hørte om skabelsen og alle stole var besat i Sognegården, da der var spaghetti og kødsovs bagefter. Børnene legede rigtig godt efter maden og snakken gik lystigt, så aftenen trak ud og alle hyggede sig.


2017:

Lidt billeder fra den smukt pyntede Uge Kirke og juleaften i Bjolderup Kirke.

Indsættelse i Uge Kirke

1. søndag i advent, d. 3. december, var der indsættelse af Martin Holm Bangsø som sognepræst i Uge sogn kl. 10.00. Det var en festlig formiddag med mange kirkegængere og besøg fra flere af omegnens kirker. I våbenhuset blev der trakteret med kaffe og kransekage.

 
 

Ordination i Haderslev Domkirke

Tirsdag d. 28. november kørte en busfuld Bjolderup og Uge-borgere til Haderslev for at overvære præstevielsen af Martin Holm Bangsø - vores nye sognepræst. Det var en festlig ceremoni, som var en stor oplevelse at være med til.

Lørdag d. 25. november blev der traditionen tro afholdt julemarked i Uge Sognegård. Tovholder var graver Irmgard Kolb og overskuddet gik til sognenes Julehjælp.

Spaghettigudstjeneste i Uge Kirke

Robert fra Hjordkær kom og hjalp os med at holde spaghettigudstjeneste i Uge Kirke d. 23. november. Vi havde jo ingen fast præst endnu. Der kom overvældende mange og hørte om stormen på søen og andre ting, man kan være bange for! Og vi tændte lys i mørket. Dejligt! Der var 53 til spisning i sognegården, hvor vi fik Herdis og Ingas spaghetti og kødsovs. 

Kransenedlæggelse

Traditionen tro markeredes våbenstilstanden i 1918 med kransenedlæggelse på Bjolderup kirkegård for de faldne fra sognene i 1. verdenskrig.

Dette var d. 11/11 kl. 11.

Efter kransenedlæggelsen var der foredrag og frokost i Rebølcentret.

 

 

Orienteringsmøde

D. 29. oktober 2017 afholdt menighedsrådet det årlige orienteringsmøde, hvor der blev berettet om de forskellige tiltag og beslutninger i rådet. Der blev også taget imod kommentarer og ønsker fra menigheden.

Mødet lå i forlængelse af en særlig reformationsgudstjeneste, som Frederik Birkler afholdt sammen med os i Bjolderup Kirke.

Før mødet var der en tiltrængt bid mad.

Grandækningskursus i Uge

Uge Kirkes graver, Irmgard Kolb, var d. 26. oktober vært ved et grandækningskursus. En stor flok gravere fik denne dag god inspiration til efterårets grandækning. Mange gravsteder i Uge blev flot pyntede denne dag.

Koncertforedrag med Toner af Guld

Helle og Dynes Skovkjær underholdt os på fornemste vis med sange fra Matador i Uge kirke og Sognegård d. 24. oktober 2017. 

En stor oplevelse for os, der var med!

Høstgudstjenesten og kirkefrokosten i Bjolderup

 

 

Vi havde en festlig høstgudstjeneste i Bjolderup d. 17. september med to dåb og blæsermusik. Efterfølgende var der god tilslutning til vores kirkefrokost med god mad, sensommersange og auktion over de høstgaver, der var givet.

Musik- og høstgudstjeneste i Uge

 

 

D. 10. september havde vi besøg af Birgitte Sørensen og Ulrik Damm fra Randers, som holdt en spændende musikgudstjeneste for os med temaet "500-året for reformationen". Bagefter havde Inga lavet dejlig æblekage og vi blev underholdt af Birgitte og Ulrik med humoristiske Halfdan Rasmussen viser.

Udflugt for menighedsråd og medarbejdere

 

 

D. 3. september 2017 var vi på udflugt med Helene, som sejler på Haderslev fjord. Vi havde en times tid, hvor vi kunne nyde solskinnet på Årø med enten køretur rundt på øen eller soppetur og krabbefiskeri.

Afsked med Allan

 

 

Vores præst Allan Helmer Madsen havde sin sidste gudstjeneste hos os i Bjolderup d. 20. august 2017. Han har fået embede i Humble kirke på Sydlangeland. Medarbejdere og menighed holdt afsked med Allan i Uge og i Bjolderup Kirke.