Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille
Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos 

DanTaxi Aabenraa på tlf.: 7010 7800