Kontakt

Konstitueret som kirkebogsførende sognepræst i vakanceperioden:
Henrik Bo Jacobsen
Tlf. 74 76 21 10
Mail: hbja@km.dk

Burkal Kirkevej 50
6372 Bylderup-Bov

Ansvarlig for konfirmandundervisning i vakanceperioden:
Frederik Birkler
Tlf. 40 76 76 11
Mail: ingefred@bbsyd.dk

Menighedsrådsformand:
Leif Andersen

Aabenraavej 99 B, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 74 51 49 00 og 20 61 91 14
Mail: friis.andersen@gmail.com

Organist, webmaster og redaktør af Kimen:
Anette Mouritsen
Tlf.: 20 54 40 71
Mail: organist.bu@gmail.com

Tavshedspligt

Samtlige ansatte har tavshedspligt. Præsten står i særlig grad til rådighed for samtaler.

 

Kontaktoplysninger på ansatte ved Bjolderup og Uge Kirker.

Kontaktoplysninger på rådsmedlemmerne.