Du er her: 

Langfredag

Ved minigudstjenesten synges:

DDS 192 Hil dig frelser og forsoner

og Anette synger Den kærlighed, som Gud har vist

(T og M: Stuart Townend eng."How deep the Fathers Love for us")

I er velkomne til at synge med.

Teksten er her:

1. Den kærlighed som Gud har vist
er ganske enkelt mægtig.
Han har jo sendt sin egen søn
at elske en ulydig.
En far som ser sin egen søn
som plaget, knust og straffet
Han vender bort sit ansigt, mens
forsoningen bli'r skaffet.

2. Se manden der på dødens kors
en tornekronet konge.
Jeg hører nu med skam mig selv,
min stemme råber: "Korsfæst".
Min synd har bragt ham til det sted
hvor han nu hænger udstrakt.
Hans sidste suk har bragt mig liv.
Jeg hører: "Det er fuldbragt!"

3. Hvad har jeg nu at prale af
- min egen kraft og visdom?
Nej, Jesus Kristus gør mig stolt
- hans død og livets sejr!
Guds kærlighed forundrer mig,
for mægtigt han forkynder:
Min søn har bragt retfærdighed,
han led for dine synder.