Bryllup

En vielse er en offentlig bekræftelse af det løfte, to mennesker har givet hinanden om at leve sammen.Vielsen er et særskilt ritual i Folkekirken, som udover bekræftelsen over for Gud og mennesker, også er en velsignelse af forholdet mellem brudeparret. I kan blive gift i Bjolderup eller Uge kirke, hvis I bor i sognet eller har en tilknytning til kirken. Dette betyder f.eks., at hvis én af jer er døbt eller konfirmeret i kirken eller tidligere har boet en årrække i sognet, kan I blive viet her.

For at I kan blive gift i en kirke, skal mindst én af jer være medlem af Folkekirken. 

Der er også mulighed for en Kirkelig velsignelse af et ægteskab, der er indgået på borgmesterkontoret. Det forløber stort set som en vielse.

Før Vielsen:

 

 * Kontakt præsten, så I sammen kan aftale et tidspunkt for vielsen. 


* Udfyld en ægteskabserklæring og aflever den til Borgerservice i Aabenraa Kommune sammen med jeres originale fødselsattester senest 3 uger før brylluppet.

 

* Kommunen udfærdiger herefter en prøvelsesattest, som skal afleveres til præsten. 

* Ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, skal blanketten 'Navneændring på bryllupsdagen' ligeledes udfyldes og afleveres til Aabenraa Kommune. 

 

* Vælg vidner. Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to myndige vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Samtale med præsten

Præsten har en samtale med jer omtrent en uge før brylluppet. Der gennemgås vielsesritualet og der vælges salmer til brylluppet. 
Normalt synges der 4 salmer til en vielse. Der findes ikke et krav om, at bestemte salmer skal synges til et bryllup, men I kan vælge blandt alle salmerne i salmebogen - se Forslag til salmer ved vielse

Ved en vielse skal I have to personer, som indskrives i kirkebogen som vidner til vielsen.
Vidnerne skal være myndige, og være til stede i kirken ved vielsen. 

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium), hvor bruden føres op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med, at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet og så til at ville elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten lægger sine hænder på deres hoveder, beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Pyntning af kirken

Ønsker I at pynte kirken til vielsen, skal I aftale det med kirkens graver.

Foto og video

Fotografering og videooptagelse er altid tilladt, når bruden bliver ført op ad gulvet, og når brudeparret går ud af kirken. Hvis I ønsker at filme og fotografere udover dette, skal det på forhånd aftales med præsten.
Vi har den tradition at fotografere brudeparret efter vielsen og offentliggøre billederne i vores kirkeblad.

 

Traditioner

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Ønsker I at udveksle ringe i forbindelse med ritualet?