Dåb

Ved dåben bliver barnet eller den voksne optaget i den kristne menighed. Derfor er det en rigtig festdag i kirken, hver gang, der er dåb.
 Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, og som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.
 Ved voksendåb svarer den voksne selv. Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Hvis du eller dit barn skal døbes, så kontakt præsten. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor han fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

Sådan foregår dåben

Når dåbsfamilien kommer til kirken, sætter de sig ind på de forreste bænke til venstre og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. 
Når det er blevet tid til selve dåben efter 2. salme, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
 Præsten begynder med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
 Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!
  • Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Derefter fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.

Dåbssalme

Vi har valgt "Fyldt af glæde over livets under" som fast dåbssalme i forbindelse med barnedåb. Det skyldes, at den beskriver den glæde og undren, der er over det nye menneske, som er kommet til verden, men også den uro, der følger med at blive forældre. 

Her kan du læse og høre salmen Fyldt af glæde over livets under.

Når I får et barn:

• Børn i Bjolderup og Uge sogne skal fødselsanmeldes og navngives til Aabenraa Kommune. Det gør du med blanketten om Personregistrering.
Det er kun ved dåb, at kirken skal kontaktes.

• Ønsker du dit barn døbt, skal du kontakte præsten og aftale dåbsdato.
Unge og voksne kan også døbes.

• Inden dåben vil der være en samtale mellem præsten og dåbsforældrene/dåbs'barnet', hvor man taler om dåbens betydning m.m.

• Dåben foregår normalt under en gudstjeneste søndag formiddag, men i særlige tilfælde, som f.eks. sygdom, kan dåben foregå på et andet tidspunkt, i hjemmet eller på sygehuset.


Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger. 


• Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.