Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse. Når vi bruger ordet bekræftelse, så er det ofte i betydningen, at vi siger ja til noget, at vi bekræfter, at vi vil noget eller nogen. Men det er faktisk ikke det, konfirmation handler om. 
Det er ikke vi mennesker, der siger ja til Gud, men Gud, der siger ja til os. Gud har allerede sagt ja til os, da vi blev døbt. Og det ja, som allerede én gang har lydt fra Gud, det kan ikke laves om. Gud siger ikke først ja, og så derefter nej. Gud lod sig selv blive menneske, i Jesus Kristus, for at vi kan blive frelst. Det er en historisk begivenhed, som har fundet sted, og som ikke ændres af at vi siger ja eller nej. Og heldigvis for det. Gud har med Jesu død og opstandelse overvundet døden for os, og overvundet adskildelsen mellem Ham og os.
Konfirmationen handler om, at vi bekræfter, at vi tror på, og kender til betydningen, af Jesu død for os. Kender til troen på det der skete Påskemorgen. Troen på, at vi ingen ret har til Guds kærlighed på grund af os selv, men har adgang til den som en gave, vi kan tage imod i tro, og som Gud ønsker at give os, på grund af sin grænseløse kærlighed til os. Der kræves intet af os. Vi skal bare tro, og leve vores liv i denne tro. 
Konfirmationsgudstjenesterne i Bjolderup og Uge er gudstjenester tilrettelagt særligt for konfirmanderne. Ofte er der til en konfirmation både en laaaaang prædiken OG en tale til konfirmanderne. I Bjolderup og Uge er det slået sammen, og konfirmanderne træder frem for alteret og præsten taler til dem, hvorefter de konfirmeres og modtager forbøn.

Kommende datoer:

 

2020
Uge: søndag den 3. maj.
Bjolderup: St. Bededag  den 8. maj.

 

2021
Uge: søndag den 25. april.
Bjolderup: St. Bededag den 30. april.

 

2022
Uge: søndag den 8. maj.
Bjolderup: St. Bededag den 13. maj.  

Kære konfirmand

Du har forventninger til den kommende undervisning – og sikkert også til præsten.
Og præsten har også forventninger til dig!
Både undervisningen og konfirmationen er et tilbud til dig, som vi glæder os over, at du tager imod.
Undervisningen foregår om tirsdagen kl. 12.00 på Tinglev skole. Dog vil der også være et par dage, hvor du har konfirmandundervisning en hel skoledag.
Når du siger ja til at deltage i undervisningen, siger du også ja til at deltage aktivt i forberedelsen af din konfirmation. Derfor forventes det af dig, at du møder op og er interesseret i at lære noget mere om kristendommen. Det er jo trods alt dig selv, der har meldt dig til.
Derfor er det også vigtigt, at du i løbet af perioden deltager i kirkens gudstjeneste om søndagen. Du skal derfor gå i kirke mindst én gang om måneden. Men du er selvfølgelig velkommen til gudstjeneste hver eneste søndag.

Konfirmation Uge 2019

Konfirmation Bjolderup 2018

Bjolderup 2019

Konfirmation Uge 2018

Konfirmationens historie:


• Der har ikke altid været konfirmation i Danmark. Før reformationen var konfirmation et af de 7 sakramenter, hvilket betød, at alle skulle konfirmeres. Martin Luther afskaffede konfirmationen, fordi den ikke var indstiftet af Jesus selv.


• I to hundrede år var der ingen konfirmation i den evangelisk lutherske kirke. I den periode, vi kalder pietismen, skete der imidlertid nogle ændringer. Pietismen er nemlig kendt for inderlighed. Det blev nu vigtigt, at man personligt kunne bekræfte sin tro; og der opstod et folkeligt ønske om, at få lov til at bekræfte sin personlige kristne tro. Derfor blev konfirmationen genindført som en personlig bekendelse til Kristus.

• Indtil for et par generationer siden var konfirmationen en overgang til voksenlivet - for ved konfirmationen stoppede ens skolegang, og man skulle ud at arbejde.