Konfirmation

Ved din konfirmation bekræfter du din dåb, hvor dine forældre eller en fadder sagde "Ja" for dig. 

Selve konfirmationen er en gudstjeneste, hvor konfirmanden er i fokus. Vi følger den normale gudstjenestes liturgi til efter prædikenen, hvorefter der holdes en tale for konfirmanderne. Herefter kommer de med op til alteret og gentager "Ja"-et fra deres dåb.

Kommende datoer:

 

2018
Uge: søndag den 22. april kl. 10.00
Bjolderup: St. Bededag den 27. april kl. 10.00

 

2019
Uge: søndag den 12. maj.
Bjolderup: St. Bededag den 17. maj.

 

2020
Uge: søndag den 3. maj.
Bjolderup: St. Bededag  den 8. maj.

Kære konfirmand

Du har forventninger til den kommende undervisning – og sikkert også til præsten.

Og præsten har også forventninger til dig!
Både undervisningen og konfirmationen er et tilbud til dig, som vi glæder os over, at du tager imod.

For tiden har vi ikke en fast præst i Bjolderup og Uge sogne. Indtil en ny sognepræst vil være ansat, må vi derfor benytte os af andre præster, som har stillet sig til rådighed.
Undervisningen af konfirmander vil således til en begyndelse blive varetaget af Frederik Birkler. Og den vil foregå i Medborgerhuset i Tinglev om fredagen kl.11.45 – 13.30. Dog vil der også være et par dage, hvor du har konfirmandundervisning en hel skoledag.

Når du siger ja til at deltage i undervisningen, siger du også ja til at deltage aktivt i forberedelsen af din konfirmation. Derfor forventes det af dig, at du møder op og er interesseret i at lære noget mere om kristendommen. Det er jo trods alt dig selv, der har meldt dig til.
Derfor er det også vigtigt, at du i løbet af perioden deltager i kirkens gudstjeneste om søndagen. For her får vi meget mere at vide om, hvad vores kristne tro går ud på.
Du skal derfor gå i kirke mindst én gang om måneden. Men du er selvfølgelig velkommen til gudstjeneste hver eneste søndag.

Konfirmation Bjolderup 2017

Konfirmation Uge 2017

Konfirmationens historie:


• Der har ikke altid været konfirmation i Danmark. Før reformationen var konfirmation et af de 7 sakramenter, hvilket betød, at alle skulle konfirmeres. Martin Luther afskaffede konfirmationen, fordi den ikke var indstiftet af Jesus selv.


• I to hundrede år var der ingen konfirmation i den evangelisk lutherske kirke. I den periode, vi kalder pietismen, skete der imidlertid nogle ændringer. Pietismen er nemlig kendt for inderlighed. Det blev nu vigtigt, at man personligt kunne bekræfte sin tro; og der opstod et folkeligt ønske om, at få lov til at bekræfte sin personlige kristne tro. Derfor blev konfirmationen genindført som en personlig bekendelse til Kristus.

• Indtil for et par generationer siden var konfirmationen en overgang til voksenlivet - for ved konfirmationen stoppede ens skolegang, og man skulle ud at arbejde.