Du er her: 

Den Kirkelige Genforening i Sønderjylland

Foredrag med Carl Christian Jessen torsdag d. 29. oktober kl. 19.00 i Bolderslev Missionshus. Netop stedet, som udgjorde et af de steder, hvor en stor del af det aktive kirkeliv i vore sogne fandt sted i genforeningsåret.

C.C. Jessen fortæller: "Genforeningen gjorde ikke alting anderledes i de nordslesvigske menigheder. I Bjolderup og Uge fortsatte det kirkeliv, der længe havde været domineret af en aktiv Indre Mission. Gudstjenesterne foregik fortsat på dansk, men nu med en lidt friere liturgi, Præsten var dog den samme, og mange, der som pastor Bruhn var tyskuddannede, blev ved sogneafstemning i 1920 bekræftet i deres embede.  

Jeg vil i mit foredrag komme ind på forholdene i genforeningsåret og de kirkelige tilstande forud.

Jeg er født i Uge præstegård og opvokset i Agerskov og har studeret kirkehistorie i mange år og ganske særligt de sønderjyske forhold, efter at jeg tog min afsked som sognepræst i Skagen. I en periode var jeg leder af det, der nu hedder Danmission og husker den levende kontakt til aktive kredse i Bolderslev. I embeds medfør har jeg rejst i Afrika, Mellemøsten og Indien og været formand en tid for Nordisk Økumenisk Råd. Som pensioneret har jeg været vikar i de danske menigheder i Canada - i Edmonton og Toronto.

I dag har jeg en sønderjysk residens i Hostrupskov og arbejder sammen med historikere i en gruppe på Rigsarkivet, ledet af Hans Schultz Hansen. Jeg er ihærdig motionscyklist og kan træffes jævnligt på min racer omkring fødestedet Uge." 

Kaffen koster 25,-. Vel mødt!

Arr. Bjolderup og Uge Menighedsråd

Del dette: