Sognene

 
 

Bjolderup og Uge sogne ligger i Aabenraa provsti i Haderslev stift. Bjolderup og Uge er to sogne, men et samlet pastorat. Dvs. der er en fælles præst for de to sogne. Der er desuden et samlet menighedsråd for sognene.

 

Bjolderup sogn

Bjolderup sogn omfatter Bjolderup, Bolderslev og landområderne omkring. Der er 1.831 indbyggere og 1.588 folkekirkemedlemmer (1/1-2017). Læs mere om sognet på sogn.dk/bjolderup.

Uge sogn

Uge sogn omfatter Uge by, Lovtrup og landområderne omkring. Der er 505 indbyggere og 380 folkekirkemedlemmer (1/1-2017). Læs mere om sognet på sogn.dk/uge.