Sognene

 
 

Bjolderup og Uge sogne ligger i Aabenraa provsti i Haderslev stift. Bjolderup og Uge er to sogne, men et samlet pastorat. Dvs. der er en fælles præst for de to sogne. Der er desuden et samlet menighedsråd for sognene.

Kontaktoplysninger på ansatte ved Bjolderup og Uge Kirker.

Kontaktoplysninger på rådsmedlemmerne.

Bjolderup sogn

Bjolderup sogn omfatter Bjolderup, Bolderslev og landområderne omkring. Der er 1.781 indbyggere og 1.505 folkekirkemedlemmer (1/1-2018). Læs mere om sognet på sogn.dk/bjolderup.

Uge sogn

Uge sogn omfatter Uge by, Lovtrup og landområderne omkring. Der er 504 indbyggere og 385 folkekirkemedlemmer (1/1-2018). Læs mere om sognet på sogn.dk/uge.