Ansatte

Sognepræst:
Martin Bangsø

Uge Bygade 11, Uge
6360 Tinglev
Tlf. 21 29 12 37
Mail: mhb@km.dk

 

 

Organist, webmaster og redaktør af Kimen:
Anette Mouritsen
Tlf.: 20 54 40 71
Mail: organist.bu@gmail.com

Kirkesanger:
Børge Eggertsen
Tlf. 60 96 22 38
Mail: borge@bbsyd.dk

 

 

Kirketjener & graver i Uge: 
Irmgard Kolb
Tlf.: 51 79 21 41 
Mail: ugekirke@mail.dk

Kirketjener & graver i Bjolderup: 
Ghita Holm 
Tlf.: 40 71 42 36
Mail: bjolderupkirke@mail.dk

Kirkegårdsmedhjælper i Bjolderup:
Elisabeth Jensen

Regnskabsfører:
Irene Christensen
Sønderport 54
6200 Aabenraa

Tlf. 42 46 22 01
Mail: bjolderup-ugekirkekasse@live.dk

Tavshedspligt

Samtlige ansatte har tavshedspligt. Præsten står i særlig grad til rådighed for samtaler.

Andre regler og politikker kan ses her:

Personalehåndbog
for medarbejdere ved Bjolderup og Uge sogne

Personalepolitik
for medarbejdere ved Bjolderup og Uge sogne

Sognepræsten

Martin blev ansat pr. 1. december 2017. Læs præsentation af ham her.

Vikaren

Når sognepræsten har fri, er det oftest Henrik Bo Jacobsen fra Burkal, der vikarierer. Læs præsentation af ham her.

Organisten

Anette blev ansat pr. 1. maj 2017. Læs præsentation af hende her.

Graveren i Bjolderup

Ghita blev ansat pr. 1. januar 2017. Læs præsentation af hende her.

Graveren i Uge

Irmgard har været her i mange år. Læs præsentation af hende her.