Præsentation af graveren i Bjolderup

Jeg hedder Ghita Holm, og har været ansat som graver på Bjolderup Kirkegård siden den 1. januar 2017. Inden da har jeg arbejdet på Tinglev Kirkegård i 11 år.
Privat er jeg bosat i Agerskov og har 3 børn. 
For tiden (efteråret 2017, red.) er det største projekt på Bjolderup Kirkegård at få skiftet alle tujahækkene til takshække, som er mere hårdføre og nemmere at holde. 
I september måned blev de to store kastanjetræer i hjørnerne af kirkegården mod Bjolderupvej fældet af sikkerhedsmæssige årsager, da de desværre var ramt af sygdom. Sammen med menighedsrådet, skal der findes en ny form for beplantning, som kan erstatte de manglende træer. 
Vi går vinteren i møde, og skal til at lave grandækning til vinteren.

Ghita Holm, november 2017