Bjolderup Kirke

Bjolderup Kirke kan ses i det meste af sognet, da dens 38 m høje tårn rager højt op i landskabet.
Kirken er sognets ældste bygning, hvor Guds ord har lydt i snart 900 år. Den første kirke på stedet var bygget af træ, og muligvis på gårdspladsen i en større gård. Men omkring 1150, lavede man et gudshus af granitsten, der har stået lige siden.
Kirkens byggestil viser, at vi er i grænselandet. Til sokkel og kanter er anvendt fint tilhugne kvadresten, som var byggestilen under bispestolen i Ribe, mens de massive mure af utilhuggede kampesten kendetegner bispedømmet i Slesvig. Mens kirken blev opført kom et nyt byggemateriale frem, teglsten, og med dette materiale gjorde man kirken færdig.
I 1906 blev de faste stolestader i kirken for sognets gårde droppet, men ikke uden protest fra de gamle gård-slægter.

Bjolderup Kirke

Kirkens åbningstid:

Bjolderup Kirke er normalt åben for besøgende i kirkegårdspersonalets arbejdstid, hvilket er:

Tirsdag - fredag mellem kl. 8.00 og 15.00, samt i forbindelse med gudstjenesterne.

Ønsker du at se kirken udenfor disse tidsrum, kan du kontakte kirketjener Githa Holm på tlf. 40714236 og høre, om det er muligt.

Det store tårn er bygget i 1589. Ifølge kirkens regnskab faldt en tømrer nemlig ned fra tårnet dette år.
 
Bjolderup Sogn var et rigt sogn, så kirken var flot udsmykket, men i 1627 blev den forvandlet til en rygende brandtomt, hvor kun de røgsværtede mure stod tilbage, og blytaget lå smeltet på jorden. Det var danske soldater, der afbrændte kirken, mens de var på tilbagetog.
 

Kirkens inventar

Bygningen blev restaureret mellem 1629 og 1631, mens inventaret kom til kirken i perioden ind til 1650. 

Altertavle, prædikestol og døbefont er lavet omkring 1640, og er sandsynligvis lavet af billedskæreren Claus Gabriel fra Flensborg. De er udført i barokstil.

Det ene pulpitur er malet af Åbenrå-kunstneren Jes Jessen i slutningen af det 18. århundrede, hvilket bl.a. smitter af på de klædedragter personerne på billederne bærer.

I 1881 fik kirken sit orgel fra Marcussen og Søn i Åbenrå. Det kostede nogle siddepladser, og derfor blev det vestlige pulpitur bygget og malet.
Orglet har 1 manual og pedal   -  10 Registre
Manual: Principal 8` / Bordun 16` (diskant og bas) / Fugara 8` / Rørfløjte 8`/ Oktav 4` / Fløjte 4` / Oktav 2`/ Mixtur III.
Pedal: Subbas 16` / Principal 8` / Pedalkoppel

 

Bjolderupstenen

Bjolderups sogns ældste skriftlige meddelelse findes på en runesten, der er lavet til minde om Urne-slægten. Den kan dateres til ca. år 1200 og er fremstillet i grovkornet rødlig granit. Det formodes efter formen at dømme, at stenen har været dæksten over en grav.

Stenen blev opdaget ved renovering af kirken i 1717. Da havde den været brugt til dørtrin ved indgangen til kirken. Efterfølgende blev den flyttet til kirkegårdsdiget, hvor den fik plads til venstre for lågen. 

I 1925 fik den historisk interesserede sognepræst, Joh. H. Prehn, imidlertid stenen anbragt i våbenhuset indtil den i 1941 blev sendt til det nyoprettede Museum i Kiel. I 1987 kom stenen tilbage til våbenhuset i Bjolderup Kirke.

På stenen ses udsmykning med et kors - såkaldt livtrækors - idet det forneden har tre rødder.
På toppen at stenen ses en runeindskrift, der lyder: "Ketilurnæ ligir hir" = "Ketil Urne ligger her".

Stenen måler 186 cm i længden og 71 cm på det bredeste sted.