Bjolderup Kirke

Bjolderup Kirke kan ses i det meste af sognet, da dens 38 m høje tårn rager højt op i landskabet.
Kirken er sognets ældste bygning, hvor Guds ord har lydt i snart 900 år. Den første kirke på stedet var bygget af træ, og muligvis på gårdspladsen i en større gård. Men omkring 1150, lavede man et gudshus af granitsten, der har stået lige siden.
Kirkens byggestil viser, at vi er i grænselandet. Til sokkel og kanter er anvendt fint tilhugne kvadresten, som var byggestilen under bispestolen i Ribe, mens de massive mure af utilhuggede kampesten kendetegner bispedømmet i Slesvig. Mens kirken blev opført kom et nyt byggemateriale frem, teglsten, og med dette materiale gjorde man kirken færdig.
I 1906 blev de faste stolestader i kirken for sognets gårde droppet, men ikke uden protest fra de gamle gård-slægter.

Bjolderup Kirke

Kirkens åbningstid:

Bjolderup Kirke er der normalt åben for besøgende i kirkegårdspersonalets arbejdstid, hvilket er:

Tirsdag - fredag mellem kl. 8.00 og 15.00, samt i forbindelse med gudstjenesterne. Find graveren på kirkegården, så kan hun åbne.

Ønsker du at se kirken udenfor disse tidsrum, kan du kontakte kirketjener Ghita Holm på tlf. 40 71 42 36 og høre, om det er muligt.

Det store tårn er bygget i 1589. Ifølge kirkens regnskab faldt en tømrer nemlig ned fra tårnet dette år.
 
Bjolderup Sogn var et rigt sogn, så kirken var flot udsmykket, men i 1627 blev den forvandlet til en rygende brandtomt, hvor kun de røgsværtede mure stod tilbage, og blytaget lå smeltet på jorden. Det var danske soldater, der afbrændte kirken, mens de var på tilbagetog.
 

Kirkens inventar

Bygningen blev restaureret mellem 1629 og 1631, mens inventaret kom til kirken i perioden ind til 1650. 

Altertavle, prædikestol og døbefont er lavet omkring 1640, og er sandsynligvis lavet af billedskæreren Claus Gabriel fra Flensborg. De er udført i barokstil.

Det ene pulpitur er malet af Åbenrå-kunstneren Jes Jessen i slutningen af det 18. århundrede, hvilket bl.a. smitter af på de klædedragter personerne på billederne bærer.

I 1881 fik kirken sit orgel fra Marcussen og Søn i Åbenrå. Det kostede nogle siddepladser, og derfor blev det vestlige pulpitur bygget og malet.
Orglet har 1 manual og pedal   -  10 Registre
Manual: Principal 8` / Bordun 16` (diskant og bas) / Fugara 8` / Rørfløjte 8`/ Oktav 4` / Fløjte 4` / Oktav 2`/ Mixtur III.
Pedal: Subbas 16` / Principal 8` / Pedalkoppel

 

Den syv-armede lysestage

Artikel fra Kimen:

Historien gemt i lysestagen

 

I maj sidste år skulle den gamle syvarmede lysestage fra Bjolderup Kirke renses. Da den blev skilt ad, faldt der en lille gulnet pakke ud af stagens hule fod – med en hilsen fra fortiden.

 

I Bjolderup Kirke står en smuk lysestage – en Kingostage. Designet i 300-året for salmedigteren Thomas Kingos fødsel i 1634. Stagen trængte sidste år til en grundig rensning og blev derfor sendt til Okholm Lighting i Tønder, hvor stagen blev skilt ad. Der har man ofte stødt på små inskriptioner, som har været skjulte, men inden i stagen fra Bjolderup, var der en forseglet pakke, noget de aldrig før havde oplevet. På pakken stod der: ”Indlagt Dokument fra Giveren”, og der blev straks sendt besked til menighedsrådet, så pakken kunne blive åbnet. Dokumenterne i stagen indeholdt spændende oplysninger om giverens familie og livshistorie.

Lysestagen var en gave til Bjolderup Kirke i 1943 fra Familien Clausen, i anledning af 100-års dagen for fødslen af Detlef Christian Clausen, som havde været en vellidt skolelærer, degn og organist i Bjolderup.

I stagens fod lå også en avisforside fra Vestslesvigs dagblad d. 23. januar 1943 – 100-års dagen for Detlef Christian Clausens fødsels. I den blev hans livshistorie fortalt. Om hans opvækst i Kors ved Flensborg, lazarettjenesten under krigen i 1864, læreruddannelse, både i Tønder og København og hans vedvarende danske sind. Detlef Christian Clausen døde for nu 100 år siden, d. 17. april 1918 og nåede ikke at opleve Sønderjylland blive dansk igen, men havde til gengæld den glæde at opleve alle sine 7 sønner slippe levende igennem 1. Verdenskrig. De bar ham til graven på Bjolderup Kirkegård, hvor, hans gravsten stadig står.

 

Dokumenterne er nu blevet pænt pakket sammen og ligger igen inden i den syvarmede lysestage i Bjolderup Kirke. Sammen med en artikel fra JydskeVestkysten, hvor der blev skrevet om fundet. Måske er denne historie en dag glemt – og bliver genopdaget på ny, når stagen skal have den helt store tur næste gang.

Anette Mouritsen

Indholdet fra lysestagen

Bjolderupstenen

Bjolderups sogns ældste skriftlige meddelelse findes på en runesten, der er lavet til minde om Urne-slægten. Den kan dateres til ca. år 1200 og er fremstillet i grovkornet rødlig granit. Det formodes efter formen at dømme, at stenen har været dæksten over en grav.

Stenen blev opdaget ved renovering af kirken i 1717. Da havde den været brugt til dørtrin ved indgangen til kirken. Efterfølgende blev den flyttet til kirkegårdsdiget, hvor den fik plads til venstre for lågen. 

I 1825 fik den historisk interesserede sognepræst, Joh. H. Prehn, imidlertid stenen anbragt i våbenhuset indtil den i 1841 blev sendt til det nyoprettede Museum i Kiel. I 1987 kom stenen tilbage til våbenhuset i Bjolderup Kirke.

På stenen ses udsmykning med et kors - såkaldt livtrækors - idet det forneden har tre rødder.
På toppen at stenen ses en runeindskrift, der lyder: "Ketilurnæ ligir hir" = "Ketil Urne ligger her".

Stenen måler 186 cm i længden og 71 cm på det bredeste sted.