Bjolderup Præstegård

Den smukke præstebolig ligger i Bjolderup lige ved Bjolderup kirke. 

 

Da der er påvist skimmelsvamp i svær grad er præstegården bestemt til at skulle nedrives. Dette kommer til at ske i løbet af 2019/20, og en ny præstegård bliver bygget i mellemtiden. 

 

 

Her vises nogle sensommerbilleder fra september 2017, hvor boligen står ubeboet:

 

 

Læs følgende artikel af præstegårdsudvalget. Den var bragt i sommernummeret af Kimen 2019:

 

 

 

Ny præstegård

Menighedsrådet har siden efteråret arbejdet intenst med projekt ”ny præstegård” i Bjolderup.

Status her pr. maj måned er som følger:

Tilladelse til at rive den gamle præstegård m.v. ned er indhentet, entreprenørtilbud på nedrivning er indhentet, og inden længe bliver laden revet ned. Præstegården bliver fortsat stående – forventeligt indtil engang i efteråret.

Der bliver fældet nogle træer og lidt buske for at gøre klar til området, hvor præstegården kommer til at blive bygget. Den kommer ikke helt til at ligge samme sted som den nuværende præstegård.

I menighedsrådet har vi indhentet tilbud fra tre forskellige udbydere, som alle er kommet med spændende bud på en ny præstegård.  Vi er ved at være i den afsluttende fase, hvor vi skal have besluttet os for, hvem der kommer til at stå for hele entreprisen. Herefter skal provstiet godkende planerne og budget, og vi håber at kunne komme i gang lige efter sommerferien, så der forhåbentlig står en flot ny præstegård til Martin og familien primo 2020.

Det er en utrolig spændende og omfattende proces, for der skal træffes beslutning om alt fra farve på mursten, over tagsten til arkitekturen indvendig i præstegården – alt materialevalg er vi med til at beslutte - selvfølgelig i samråd med Martin. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og se arbejdet gå i gang.

Præstegårdsudvalget 

Nedrivningen af den ellers smukke bygning sker på grund af følgevirkninger af fugt. Som man kan læse i denne gamle tekst, var fugten allerede et problem få år efter præstegården blev opført: ”… Vaaningshuset […] er en i flere Henseender såre smuk, men desværre meget fugtig Bolig.” (Kirkelig statistik over Slesvig Stift, 1864 s. 26)