Du er her: 

Menighedsråd

Menighedsrådets medlemmer:

Mogens Jessen
Tlf.: 21 16 36 67
Mail: juhl.jessen@gmail.com 

Formand og medlem af kirkegårdsudvalget. 

Formand for valgbestyrelsen.

Ingen begivenheder fundet.

Janne Rasmussen.
Tlf.: 22 79 55 27

Næstformand. Sekretær. Medlem af redaktion, præstegårdsudvalg og kollektudvalg.

Leif Andersen
Bytoften 15
6534 Agerskov

Tlf.: 74 51 49 00 og 20 61 91 14
Mail: friis.andersen@gmail.com

Kontaktperson, bygningssagkyndig, PR-person og medlem af kollektudvalget.

Inga Waldemar
Almstrupvej 28, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 40 76 71 79 
Mail: ingawaldemar@gmail.com

Kasserer, medlem af aktivitetsudvalget. Formand for præstegårdsudvalget.

Evald P. Meilandt
Vestergade 4
6392 Bolderslev
Tlf.: 74 64 66 33 og 21 22 99 33
Mail: emeilandt@yahoo.dk

Formand for aktivitetsudvalget og kirke- og kirkegårdsudvalget, medlem af valgbestyrelsen.

Herdis Føns.
Uge Bygade 27, Uge
6360 Tinglev 
Tlf: 51 15 15 19 

Kirkeværge for Uge.
Medlem af præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kollektudvalget.

Camilla Vejen Eriksen
Bag volden 23
6392 Bolderslev
Mail: danagonia@hotmail.com

Menigt medlem.

Sognepræst (medlem af alle udvalg undt. præstegårdsudvalget):
Martin Bangsø
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev
Tlf. 21 29 12 37
Mail: mhb@km.dk

 

 

Medarbejderrepræsentant: 
Graver Irmgard Kolb
Tlf.: 51 79 21 41 
Mail: ugekirke@mail.dk

Regnskabsfører:

Irene Christensen
Sønderport 54
6200 Aabenraa
Tlf.: 42 46 22 01
Mail: bjolderup-ugekirkekasse@live.dk

Kirkeværge for Bjolderup Kirke.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Uge Sognegård.

Dagsorden for det kommende møde foreligger ca. 3 dage før mødets afholdelse.

Hvad vil det sige at blive valgt ind i menighedsrådet?

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde. Er du medlem af folkekirken, over 18 år og har lyst til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati, så vil menighedsrådet være spændende for dig. Menighedsrådet mødes typisk én gang om måneden, og arbejdet er som udgangspunkt ulønnet. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet fire år ad gangen. 

Menighedsrådets opgaver spænder bredt, og det beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde - lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. 

Menighedsrådet er opdelt i poster og udvalg og konstituerer sig hvert år. Formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværger og kasserer vælges for ét år ad gangen.

Som formand for menighedsrådet er det vigtigt, at bevare overblikket, at kunne lede møder, forhandlinger og afstemninger samt sikre at vedtagne beslutninger udføres. Som formand er man menighedsrådets primære ”ambassadør”.

Kontaktpersonens overordnede opgave er at varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsten, der er ansat af kirkeministeriet.

Som kasserer i menighedsrådet sidder man med ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi, så er du struktureret, med en sund forretningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget for dig.
Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger, og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier.  

Menighedsrådet vælger en bygningskyndig, som skal foretage syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet og fungere som faglig konsulent.

At indgå i forskellige udvalg fylder meget i menighedsrådsarbejdet og spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen.

At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et stort netværk og fællesskab – i sognehuset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester og i mødet med personalet og indbyggere i sognet. 

Lyder det spændende og har du lyst til at høre mere, så kontakt gerne én af de nuværende medlemmer i menighedsrådet.

Janne Rasmussen