Menighedsråd

Mogens Jessen
Tlf.: 21 16 36 67
Mail: juhl.jessen@gmail.co

Formand og medlem af kirkegårdsudvalget. 

Formand for valgbestyrelsen.

Janne Rasmussen.
Tlf.: 22 79 55 27

Næstformand. Sekretær. Medlem af redaktion, præstegårdsudvalg og kollektudvalg.

Leif Andersen
Bytoften 15
6534 Agerskov

Tlf.: 74 51 49 00 og 20 61 91 14
Mail: friis.andersen@gmail.com

Kontaktperson, bygningssagkyndig, PR-person og medlem af kollektudvalget.

Inga Waldemar
Almstrupvej 28, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 40 76 71 79 
Mail: ingawaldemar@gmail.com

Kasserer, medlem af aktivitetsudvalget. Formand for præstegårdsudvalget.

Evald P. Meilandt
Vestergade 4
6392 Bolderslev
Tlf.: 74 64 66 33 og 21 22 99 33
Mail: emeilandt@yahoo.dk

Formand for aktivitetsudvalget og kirke- og kirkegårdsudvalget, medlem af valgbestyrelsen.

Herdis Føns.
Uge Bygade 27, Uge
6360 Tinglev 
Tlf: 51 15 15 19 

Kirkeværge for Uge.
Medlem af præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kollektudvalget.

Camilla Vejen Eriksen
Bag volden 23
6392 Bolderslev
Mail: danagonia@hotmail.com

Menigt medlem.

Sognepræst (medlem af alle udvalg undt. præstegårdsudvalget):
Martin Bangsø
Uge Bygade 11, Uge
6360 Tinglev
Tlf. 21 29 12 37
Mail: mhb@km.dk

 

 

Medarbejderrepræsentant: 
Graver Irmgard Kolb
Tlf.: 51 79 21 41 
Mail: ugekirke@mail.dk

Regnskabsfører:

Irene Christensen
Sønderport 54
6200 Aabenraa
Tlf.: 51 20 93 86
Mail: bjolderup-ugekirkekasse@live.dk

Kirkeværge for Bjolderup Kirke.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Uge Sognegård.

Dagsorden for det kommende møde foreligger ca. 3 dage før mødets afholdelse.

25feb kl. 16:00

MR møde

 

25feb kl. 16:00