Menighedsråd

Leif Andersen
Aabenraavej 99 B, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 74 51 49 00 og 20 61 91 14
Mail: friis.andersen@gmail.com

Formand, bygningssagkyndig, PR-person og medlem af kollektudvalget.

Mogens Jessen
Tlf.: 21 16 36 67
Mail: juhl.jessen@gmail.com

Næstformand, kontaktperson og medlem af kirkegårdsudvalget.
Formand for valgbestyrelsen.

Inga Waldemar
Almstrupvej 28, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 40 76 71 79 
Mail: ingawaldemar@gmail.com

Kasserer, medlem af aktivitetsudvalget. Formand for præstegårdsudvalget.

Evald P. Meilandt
Vestergade 4
6392 Bolderslev
Tlf.: 74 64 66 33 og 21 22 99 33
Mail: emeilandt@yahoo.dk

Formand for aktivitetsudvalget, medlem kirke- og kirkegårdsudvalget og valgbestyrelsen.

Janne Rasmussen.
Tlf.: 22 79 55 27

Sekretær. Medlem af redaktion, præstegårdsudvalg og kollektudvalg.

Herdis Føns.
Uge Bygade 27, Uge, 6360 Tinglev 
Tlf: 51 15 15 19 

Kirkeværge for Uge.
Medlem af præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kollektudvalget.

Camilla Vejen Eriksen
Bag volden 23
6392 Bolderslev
Mail: danagonia@hotmail.com

Menigt medlem.

Sognepræst (medlem af alle udvalg undt. præstegårdsudvalget):
Martin Bangsø
Uge Bygade 11, Uge
6360 Tinglev
Tlf. 21 29 12 37
Mail: mhb@km.dk

 

 

Medarbejderrepræsentant:
Anette Mouritsen
Tlf: 20 54 40 71
Email: organist.bu@gmail.com

Redaktør af kirkebladet og hjemmesiden. Medlem af aktivitetsudvalget og gudstjenesteudvalget.

 

 

Regnskabsfører:

Irene Christensen
Sønderport 54
6200 Aabenraa
Tlf.: 51 20 93 86
Mail: bjolderup-ugekirkekasse@live.dk

Kirkeværge for Bjolderup Kirke.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Uge Sognegård.

Dagsorden for det kommende møde foreligger ca. 3 dage før mødets afholdelse.

09jan kl. 16:00

M R møde

 

09jan kl. 16:00
20feb kl. 16:00

MR-møde

 

20feb kl. 16:00
14mar kl. 16:00

MR-møde

 

14mar kl. 16:00
10apr kl. 16:00

MR-møde

 

10apr kl. 16:00
22maj kl. 16:00

MR-møde

 

22maj kl. 16:00
19jun kl. 16:00

MR-møde

 

19jun kl. 16:00
14aug kl. 16:00

MR-møde

 

14aug kl. 16:00

Tak for enhver gave, der blev givet i forbindelse med vore høstgudstjenester. 

Det indsamlede beløb blev 7095,00 kr.

 

Beløbet fordeles mellem:

 

• MOK-klubben          1500,00 kr.

• Teen-klubben          1500,00 kr.

• Spejderne               1500,00 kr.

• Den Blå Oase          2300,00 kr.

• Julehjælp                  295,00 kr.