Menighedsråd

Leif Andersen
Aabenraavej 99 B, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 74 51 49 00 og 20 61 91 14
Mail: friis.andersen@gmail.com

Formand, bygningssagkyndig, PR-person og medlem af kollektudvalget.

Mogens Jessen

Næstformand, kontaktperson og medlem af kirkegårdsudvalget.
Formand for valgbestyrelsen.

Inga Waldemar
Almstrupvej 28, Uge
6360 Tinglev
Tlf.: 40 76 71 79 og 22 54 27 22
Mail: ingawaldemar@gmail.com

Kasserer, medlem af kirkegårdsudvalget, præstegårdsudvalget og aktivitetsudvalget.

Evald P. Meilandt
Vestergade 4
6392 Bolderslev
Tlf.: 74 64 66 33 og 21 22 99 33
Mail: emeilandt@yahoo.dk

Formand for aktivitetsudvalget, medlem kirkegårdsudvalget og valgbestyrelsen.

Tina Ley.
Porsåvej 2, Lovtrup Mark.
6360 Tinglev 
Mail: bondefruen@gmail.com

Medlem af redaktionsudvalg, præstegårdsudvalg og sekretærsuppleant.

Herdis Føns.
Uge Bygade 27, Uge, 6360 Tinglev 
Tlf: 51 15 15 19 

Kirkeværge for Uge.
Medlem af præstegårdsudvalget, aktivitetsudvalget og kollektudvalget.

Camilla Vejen Eriksen
Bag volden 23
6392 Bolderslev
Mail: danagonia@hotmail.com

Kirkeværge for Bjolderup. Medlem af aktivitetsudvalget. Sekretær.

Sognepræst:
Martin Holm Bangsø
Bjolderupvej 65
6392 Bolderslev

Tlf. 21 29 12 37
Mail: mhb@km.dk

Medlem af alle udvalg.

Medarbejderrepræsentant:
Børge Eggertsen
Tlf: 60 96 22 38
Email: borge@bbsyd.dk

 

 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Uge Sognegård.

Dagsorden for det kommende møde foreligger ca. 3 dage før mødets afholdelse.

21mar kl. 15:00

M R møde

 

21mar kl. 15:00
19apr kl. 15:00

M R møde

 

19apr kl. 15:00
16maj kl. 15:00

M R møde

 

16maj kl. 15:00
20jun kl. 15:00

M R møde

 

20jun kl. 15:00

Høstofferet 2017

Vi takker for et indsamlet beløb på 6367,00 kr., der nu er fordelt på følgende måde:

     • MOK-klub          1000,00 kr  
     • Teen-klub          1000,00 kr  
     • Spejderne          1000,00 kr 
     • Den Blå Oase     1500,00 kr
     • Julehjælp           1000,00 kr
     • Norea radio         867,00 kr