Uge Kirke

På en høj i den sydvestlige del af Uge by ligger den beskedne, hvidkalkede kirke - kor og skib bygget i romansk tid i det 11. århundrede. Våbenhuset i syd er senmiddelalderligt, men meget ombygget.

Øst for koret står et klokkehus af træ, næsten helt renoveret 1939.
Der er anvendt få stykker egetømmer fra det gamle tårn - 1757 stod der på en bjælke fra det ældre hus.
Også før den tid havde kirken et tømret klokkehus. Det ældst kendte, der stod vest for kirken, skal være brændt sammen med denne i 1627 i forbindelse med 30-årskrigene.

Skibets vestgavl, der 1675 forbedredes udvendig, blev 1750 helt ommuret. Foruden årstallet er der på ankrene anbragt flere initialer:
I F R (J. Fr. Reusz, generalsuperintendent 1749-57)
F W H (Fr. Wilh. v. Holstein, amtmand i Tønder 1730-67)
B P (Balthazar Petersen, provst i Tønder 1747-87)
N N (Nic. Nissen, sognepræst 1740.77)
En diagonalt stillet pille på skibets sydvesthjørne er noget yngre end gavlen.

Alteret er et arbejde fra Peter Petersens værksted i Tønder. Det er anskaffet i 1687 for en gave fra Morten Hansen i 1685. Tavlen er malet i 1694 og ændret i 1761.
I 1957 er tavlen blevet konserveret af billedskærer Skjold Lund og nystafferet af Ingolf Røjbæk.

Prædikestolen er fra 1896, men skåret med en renæssancestol fra omkring 1600 som forbillede og med et gammelt fag af forgængeren fra 1633 indsat.

Døbefonten er romansk og af granit. Foden er forsvundet og erstattet af cement.

Uge Sognegård

• Den tidligere præstegård i Uge er nu fungerende sognegård. Her foregår løbende mange af kirkernes sammenkomster.

• Kirkernes organist og webmaster, Anette Mouritsen har kontor i bygningen.

• Præstegården er nabo til kirken og har adressen Uge Bygade 11, 6360 Tinglev.

Kapel og graverhus


• Graverhuset er umiddelbart uden for den nordøstlige del af kirkegården.

• I den vestlige del af bygningen findes kirkens kapel.

• Resten af bygningen indeholder redskabsrum, kontor for Uge kirkes graver samt toiletter.

Kirken kan ses ved henvendelse til graver, Irmgard Kolb, tlf.: 51 79 21 41.

Orglet er bygget 1984 af Marcussen & Søn. Det har 2 manualer og pedal med i alt 9 registre.
Hovedværk: Principal 8` / Gedakt 8` / Oktav 4` / Oktav 2` / Quint 1 1/3
Svelleværk: Rørfløjte 8` / Kobbelfløjte 4` / Cornet III (fra c1)
Pedal: Subbas 16`  (H-P ,  S-P,  H+S)

Mindetavle over sognets faldne i 1. verdenskrig.