Velkommen!

Bjolderup og Uge kirker ligger i hjertet af Sønderjylland. Og det er netop det, vi ønsker at være - et hjertevarmt fælleskab. Tak at du kigger forbi vores hjemmeside, hvor du kan læse om vores mange aktiviteter, gudstjenester og om kirkerne, menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte.

Sognepræst er Martin Bangsø, som står til rådighed for spørgsmål og samtaler. Hans telefonnummer er 21 29 12 37 og mail: mhb@km.dk. 

Martin er desværre sygemeldt for tiden. Robert Strandgaard Andersen fra Hjordkær kan kontaktes i tilfælde af kirkelige handlinger. Roberts kontaktoplysninger er her: 

Robert Strandgaard Andersen
Kirkegade 81, Hjordkær
6230 Rødekro

Træffes hverdage undtagen mandag. Kontakt vedr. kirkelige handlinger indenfor normal arbejdstid.
Ved akut behov for kontakt døgnet rundt.

Telefon: 7466 6623 

Mobil: 5042 7987

rsa@km.dk

Klik her for afsendelse af sikker mail

NB! Robert har ferie i uge 47-48 og i den periode bedes man kontakte Sussi Nørregaard Kristensen, vikar i Hellevad/Egvad/Ravsted, som dækker Bjolderup/Uges telefon.

Mail: snk@km.dk
Tlf: 29327121


Kalender

06dec kl. 14:00

Vi synger julen ind i Uge Kirke

Vi synger julen ind i Uge Kirke. Medvirkende er kirkens personale.

Arrangementet ved …

06dec kl. 14:00
13dec kl. 10:30

Gudstjeneste

3. s. i advent.
v. Gerda Melchiorsen. 
Børnekoret medvirker.
Indsamling til Evangelisk …

13dec kl. 10:30
13dec kl. 14:00

Juleforestilling med børnekor i Bjolderup

Børnekoret og Anette Mouritsen m.fl. fremfører "Alletiders Historie". En fortælling …

13dec kl. 14:00
20dec kl. 10:30

Højmesse i Uge Kirke

4. s. i advent
v. Bjarne Hjort. 
Indsamling til Evangelisk Luthersk Netværk.

20dec kl. 10:30
24dec kl. 11:00

Gudstjeneste i Bjolderup

Juleaften
v. Karsten Nissen
Indsamling til Den Blå Oase, Aabenraa.
Begrænset plads. …

24dec kl. 11:00
24dec kl. 13:30

Gudstjeneste i Uge

Juleaften
v. Karsten Nissen
Indsamling til Den Blå Oase, Aabenraa.
Begrænset plads. …

24dec kl. 13:30

                                                                                                                       Se hele kalenderen »»

Hvem samler vi ind til?

Her kan du løbende læse om, hvilke organisationer og foreninger, vi samler ind til i kirkerne. Klik på billedet, så kommer du ind på deres hjemmeside.


MobilePay

Da færre og færre efterhånden bærer kontanter, har vi valgt at få et MobilePay-nummer til kirkerne især til brug ved indsamlinger. Det er 58589.

Der kan stadig betales med kontanter også.

Vi har indsamling i kirkerne hver søndag. Formålet bliver annonceret ved gudstjenesten og står også nævnt i gudstjenestelisten her på siden.

Bjolderup og Uge kirker på facebook

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne og øvrige sognearrangementer, kan bestille taxa på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos

Dan Taxi Aabenraaa på telf.: 70 10 78 00


Parkering

Galleri Nexus, genbo til kirken, beder om, at man ikke bruger deres gårdsplads til parkering i forbindelse med kirkegang.


Juleaften

Der bliver i år - som der plejer - 3 julegudstjenester. Bjolderup kl. 11 og kl. 15. Uge kl. 13.30. Alle ved Biskop emeritus Karsten Nissen.

Der er begrænset plads pga. Covid-19-restriktionerne, og der er derfor plads til 77 syngende i Bjolderup + 30, der ikke må synge med og som får plads oppe på pulputuret. I Uge er der plads til 50 syngende.

Forhåndstilmelding er nødvendig for at få adgang, og vi henstiller til, IKKE at bestille plads til flere, end man VED kommer med. Gør man det, optager man plads fra andre. Desuden henviser vi til adskillige andre gode gudstjenester i løbet af december end lige netop d. 24. december :-).

Tilmeldingen skal ske til Anette på organist.bu@gmail.com (ikke gennem Facebook eller andet) og tilmeldingen åbner d. 11/12. Man bedes angive ønsket klokkeslæt (og må gerne skrive 2. prioritet). 


Bjolderup Kirke lukkes ...

... for en periode. Den skal nemlig kalkes, så den bliver så fin, så fin. Den vil være lukket d. 9.- 20. november, så i den periode er der lukket for kirkelige handlinger i Bjolderup.

Desuden vil kirken være lukket på hverdagene i uge 2-3, da orglet skal renses.


Det nye menighedsråd

Der har været menighedsrådvalg og der er valgt et fuldtalligt menighedsråd.

Fra Uge:
Kim Henning Davidsen 
Aksel Rosenberg Juhl 

Fra Bjolderup:
Birgit Hougaard
Edel Irene Kristensen
Anna-Karina Æbelø Kolmos 
Preben Kristensen

Stedfortrædere:
Uge:
Jane Jeanette Ovesen Clausen 
Inga Cathrine Waldemar 

Bjolderup:
Kaj Snabe


Situationen omkring præstegården

Ved gennemgang af præstegården med provstiets arkitekt, er der kommet ekstra forhold op, som skulle udbedres inden den er klar som præstegård. Det drejer sig om ekstra lydisolering og optimering af udluftningen. Derfor er Martin midlertidlig genhuset mens udbedringerne foretages. Vi forventer det er afsluttet sidst oktober eller start november. 


Kirke og Corona

Da vi stadig er i et Covid-19 præget land er der i Bjolderup og Uge kirker - som alle andre steder, forskellige begrænsninger. I kirkerne er det reglerne om afstand, der gælder. Det betyder, at der skal holdes en afstand på 1 meter, når vi ikke synger og 2 meter, når der synges. Dette gælder ikke for personer fra samme husstand.

Det betyder i tal, at Bjolderup er der plads til min. 77 (+ personale) og max. 154 - det kommer an på, hvordan man fordeler sig og om man er siddende. I Uge er det ca. 50 (+ personale).

Der skal bæres mundbind eller visir når man går ud og ind af kirken, og hvis man bevæger sig rundt.

Nadveren foregår som kontinuerlig altergang med afspritning og uddelingen foregår med handsker på.

Udendørs må der ifølge de nyeste regler forsamles max. 50 personer uanset om man sidder eller går omkring. Dette gælder også bisættelser og begravelser. Da kan man altså risikere, at nogle skal blive inde i kirken under selve begravelsen fx. 

Læs Kirkeministeriets retningslinjer her. 

Aktuelt

Julefest i Uge

Velkommen til julefest for hele byen søndag d. 6. december kl. 14.00. Arrangementet ved forsamlingshuset er AFLYST i år, men vi synger julen ind i Uge kirke kl. 14. Velkommen.

Alletiders historie

En juleforestilling med børn fra Bolderslev skoles 3. klasse og Anette Mouritsen m. fl. Søndag d. 13. december kl. 14.00 i Bjolderup Kirke. Tilmelding nødvendig - både af hensyn til Corona og noget jule-hemmeligt - til Anette...[mere]


Dåbskjole til låns

Kirken har en dåbskjole, man kan få lov at låne, hvis man gerne vil have sit barn døbt i Bjolderup eller Uge Kirker. Spørg Anette eller Martin, hvis det har interesse.


Udpluk af billleder...

...fra de mange ting, der sker i Bjolderup og Uge sogne!


Vores visioner:

 

Her lytter vi til Guds ord.

Her er der god musik og fællessang.

Her spørger vi om det, vi ikke forstår.

Her er der dejligt at være.

Her bliver du set.

Her bliver du godt modtaget.

Her ER skuldrene sænket.

Her er børn hjerteligt velkomne.

- og det er voksne også! 

Kirkens visioner udformet af menighedsråd og personale ved visionsdagen i april 2018. 

 
 
 
 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse