Kirkens corona-tiltag

Der er i dag, onsdag d. 18. marts kommet en ny vejledning fra kirkeministeriet ang. folkekirkens coronatiltag.

Den har stor betydning for kirkerne og deres aktiviteter. Læs den opdaterede vejledning her!

Det betyder for os i Bjolderup og Uge kirker, at:

• KONFIRMATIONERNE UDSKYDES! DATOERNE BLIVER (med mindre coronasituationen forlænges): LØRDAG D. 20. JUNI KL. 10.00:  
UGE KIRKE
SØNDAG D. 21. JUNI KL. 10.00: BJOLDERUP KIRKE

• Alle gudstjenester og andre aktiviteter er aflyste indtil videre.

 Kirkebygningerne og toiletterne er lukkede for offentligheden.

• Dåb og vielser kan gennemføres efter forholdene, men deltagerantallet må ikke overstige 10 personer.

Ved bisættelser og begravelser tillades maksimalt adgang for 1 person pr. 4 kvm. i kirkens skib.

HUSK! Vi arbejder alle så vidt muligt hjemmefra, og Martin sidder på sit kontor parat til samtaler og mailkorrespondance. Hans tlf. nr. er 21 29 12 37 og mailadressen er mhb@km.dk.

Hold øje med facebooksiden! Her vil der dukke små hilsner op i løbet af dagene! Det er vores måde at stå sammen på – og samtidig vise hensyn til hinanden. Guds fred!

Kalender

05apr kl. 10:30

Højmesse i Bjolderup Kirke

AFLYST!

 

Palmesøndag.

v. Martin Bangsø.
Indsamling til Kristelig Handicapforening.

 

 …

05apr kl. 10:30
09apr kl. 19:00

Aftengudstjeneste i Bjolderup Kirke

AFLYST!

Skærtorsdag.
v. Martin Bangsø.
Indsamling til Kristelig Handicapforening.

 

09apr kl. 19:00
10apr kl. 10:30

Musikgudstjeneste i Bjolderup Kirke

AFLYST!

Langfredag.
Musikgudstjeneste over Jesu ord på korset med medvirken af Thomas …

10apr kl. 10:30
12apr kl. 10:30

Højmesse i Bjolderup Kirke

AFLYST!

Påskedag.
v. Martin Bangsø.
Indsamling til Dansk Bibel-Institut.

 

12apr kl. 10:30
13apr kl. 10:30

Familiegudstjeneste i Uge Kirke

AFLYST!

2. påskedag.
v. Martin Bangsø.

Familiegudstjeneste for alle og efterfølgende …

13apr kl. 10:30
19apr kl. 10:30

Højmesse i Uge Kirke

1. søndag efter påske.
v. Martin Bangsø.

Indsamling til Dansk Bibel-Institut.

19apr kl. 10:30

                                                                                                                       Se hele kalenderen »»

Hvem samler vi ind til?

Her kan du løbende læse om, hvilke organisationer og foreninger, vi samler ind til i kirkerne. Klik på billedet, så kommer du ind på deres hjemmeside.


MobilePay

Da færre og færre efterhånden bærer kontanter, har vi valgt at få et MobilePay-nummer til kirkerne især til brug ved indsamlinger. Det er 58589.

Der kan stadig betales med kontanter også.

Vi har indsamling i kirkerne hver søndag. Formålet bliver annonceret ved gudstjenesten og står også nævnt i gudstjenestelisten her på siden.

Bjolderup og Uge kirker på facebook

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne og øvrige sognearrangementer, kan bestille taxa på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos

Dan Taxi Aabenraaa på telf.: 70 10 78 00


Parkering

Galleri Nexus, genbo til kirken, beder om, at man ikke bruger deres gårdsplads til parkering i forbindelse med kirkegang.


Situationen på kirkegårdene

Kirkegårdspersonalet er tilbage på kirkegårdene.

Vis hensyn til dem og hold afstand! 

 

 


Aktuelt

Familiegudstjeneste

AFLYST! Søndag d. 29. marts kl. 10.30 i Bjolderup Kirke. Denne dag afslutter minikonfirmanderne deres forløb ved en festlig gudstjeneste for hele familien.[mere]

Sangeftermiddag i Bolderslev forsamlingshus

UDSÆTTES! Gennemføres i efteråret. Torsdag d. 2. april kl. 14.30. Det er 100-året for genforeningen. Det vil vi fejre med en sangeftermiddag med temaet ”Vort Modersmål er dejligt”. [mere]

Musikgudstjeneste over Jesu ord på korset

AFLYST! Bjolderup Kirke langfredag kl. 10.30. Vi vil gennem ord og toner følge Jesus på hans vej mod Golgata og lytte til hans ord fra korset.[mere]

Påskefrokost og æggejagt

AFLYST! 2. påskedag er der familiegudstjeneste i Uge Kirke kl. 10.30 – en børnevenlig gudstjeneste, hvor alle er mere end velkomne!! [mere]

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget Tirsdag d. 12. maj i Bolderslev Forsamlingshus kl. 19.00 afholdes offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalget.[mere]

Pinsen 2020

Pinse kaldes kirkens fødselsdag! Det vil vi fejre med en festgudstjeneste med pinsens fantastiske budskab krydret med trompetspil og solosang ved Thomas Søndergaard Knudsen. [mere]


Ferie for Alle

En ferie med alt betalt for økonomisk trængte børnefamilier.

Bjolderup og Uge Sogne er gået i et samarbejde med bl.a. Aabenraa Sogn om at afholde Ferie for Alle d. 27.-31. juli 2020En ferie med sine børn uden madlavning og opvask!!

Solgården Efterskole i Tarm vil lægge rammer til fem glade og livlige dage med masser af aktiviteter, man kan deltage i. Der vil også være ture ud af huset. Lederne består af en gruppe dedikerede frivillige samt nogle ansatte fra de pågældende sogne, bl.a. Anette Mouritsen.

De deltagende familier bliver udvalgt på baggrund af en ansøgning. Dette vil der stå mere om i næste nummer af Kimen og her på hjemmesiden, når der bliver åbnet for ansøgning. 

Kontakt gerne vores organist, Anette Mouritsen for yderligere informationer på tlf. 20 54 40 71 eller organist.bu@gmail.com. 


Menighedsrådsvalg 2020

Hvad vil det sige at blive valgt ind i menighedsrådet?

Læs mere om det her!

Dåbskjole til låns

Kirken har en dåbskjole, man kan få lov at låne, hvis man gerne vil have sit barn døbt i Bjolderup eller Uge Kirker. Den hænger i Uge Præstegård, så bare spørg Martin, hvis det har interesse.


Udpluk af billleder...

...fra de mange ting, der sker i Bjolderup og Uge sogne!

Årets konfirmander 2020:

KONFIRMATIONERNE ER UDSKUDTE JVF. VEJLEDNING FRA KIRKEMINISTERIET!

Uge Kirke d. 20. juni kl. 10.00:

Peter Møller-Jessen

Bjolderup Kirke d. 21. juni kl. 10.00:

Nanna Nymand Jonasson
Pernille Ravn
Phillip Christian Colmorn
Anton Severin Kolbeck
Mikkel Olsen
Silas Alexander Mortensen
Magnus Lund Sørensen
Simon Falk Christensen


Efterlysning ...

Kom og vær med i et godt arbejdsfællesskab!


Vi ønsker frivillige til hjælp med læsning i kirken, uddeling af brød i forbindelse med altergang – og alt, hvad du ellers kunne tænke dig at være med i!

Har du lyst til at hjælpe med at brygge kirkekaffe eller andet, så skal du være meget velkommen.

Ring eller skriv til Martin.

Vores visioner:

 

Her lytter vi til Guds ord.

Her er der god musik og fællessang.

Her spørger vi om det, vi ikke forstår.

Her er der dejligt at være.

Her bliver du set.

Her bliver du godt modtaget.

Her ER skuldrene sænket.

Her er børn hjerteligt velkomne.

- og det er voksne også! 

Kirkens visioner udformet af menighedsråd og personale ved visionsdagen i april 2018. 

 
 
 
 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse