Velkommen!

Bjolderup og Uge kirker ligger i hjertet af Sønderjylland. Og det er netop det, vi ønsker at være - et hjertevarmt fælleskab. Tak at du kigger forbi vores hjemmeside, hvor du kan læse om vores mange aktiviteter, gudstjenester og om kirkerne, menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte.

Sognepræst er Martin Bangsø, som står til rådighed for spørgsmål og samtaler. Hans telefonnummer er 21 29 12 37 og mail: mhb@km.dk. 

Martin er desværre sygemeldt for tiden. Robert Strandgaard Andersen fra Hjordkær kan kontaktes i tilfælde af kirkelige handlinger. Roberts kontaktoplysninger er her: 

Robert Strandgaard Andersen
Kirkegade 81, Hjordkær
6230 Rødekro

Træffes hverdage undtagen mandag. Kontakt vedr. kirkelige handlinger indenfor normal arbejdstid.
Ved akut behov for kontakt døgnet rundt.

Telefon: 7466 6623 

Mobil: 5042 7987

rsa@km.dk

Klik her for afsendelse af sikker mail


Kalender

22okt kl. 09:30

Babysalmesang i Bjolderup Kirke

 

22okt kl. 09:30
25okt kl. 10:30

Familiegudstjeneste med dåbsjubilæum i Bjolderup Kirke

20. s.e. trinitatis.
v. Gerda Melchiorsen.
Indsamling til KFUM's Soldatermission.

Dåbsju …

25okt kl. 10:30
26okt kl. 19:00

Korøvelse

Julekoret øver i Hjordkær Kirke.

Tilmelding til Anette Mouritsen.

26okt kl. 19:00
28okt kl. 16:00

Menighedsrådsmøde

 

28okt kl. 16:00
29okt kl. 09:30

Babysalmesang i Bjolderup Kirke

 

29okt kl. 09:30
29okt kl. 19:00

Foredrag i Bolderslev missionshus

Den kirkelige genforening i Sønderjylland ved Carl Christian Jessen. Kaffen koster …

29okt kl. 19:00

                                                                                                                       Se hele kalenderen »»

Hvem samler vi ind til?

Her kan du løbende læse om, hvilke organisationer og foreninger, vi samler ind til i kirkerne. Klik på billedet, så kommer du ind på deres hjemmeside.


MobilePay

Da færre og færre efterhånden bærer kontanter, har vi valgt at få et MobilePay-nummer til kirkerne især til brug ved indsamlinger. Det er 58589.

Der kan stadig betales med kontanter også.

Vi har indsamling i kirkerne hver søndag. Formålet bliver annonceret ved gudstjenesten og står også nævnt i gudstjenestelisten her på siden.

Bjolderup og Uge kirker på facebook

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne og øvrige sognearrangementer, kan bestille taxa på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos

Dan Taxi Aabenraaa på telf.: 70 10 78 00


Parkering

Galleri Nexus, genbo til kirken, beder om, at man ikke bruger deres gårdsplads til parkering i forbindelse med kirkegang.


Resultat af valgforsamlingen

Der har i Bjolderup-Uge sogne været afholdt valgforsamling. I Uge blev Kim Henning Davidsen og Aksel Rosenberg Juhl valgt ind og Jane Jeanette Ovesen Clausen og Inga Cathrine Waldemar blev valgt ind som stedfortrædere. I Bjolderup blev Birgit Hougaard, Edel Irene Kristensen og Anna-Karina Æbelø Kolmos valgt ind. Der blev ikke valgt nogen stedfortrædere. Da der stadig mangler 1 kandidat til Bjolderup for at kunne være fuldtallig, indkaldes der til ekstra valgforsamling tirsdag den 6. oktober i Uge forsamlingshus kl 19.00, hvor den sidste kandidat skal findes. Det er muligt at udløse afstemningsvalg den 17. november, hvis der inden den 13. oktober indleveres en kandidatliste efter gældende regler: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014. Kandidatlisten skal afleveres til enten Mogens Jessen eller Evald Meilandt.


Der har i Bjolderup sogn været afholdt ekstra valgforsamling den 6 okt. Her blev den sidste kandidat fundet i Bjolderup og vi har nu fuldtalligt menighedsråd.

Fra Uge:
Kim Henning Davidsen 
Aksel Rosenberg Juhl 

Fra Bjolderup:
Birgit Hougaard
Edel Irene Kristensen
Anna-Karina Æbelø Kolmos 
Preben Kristensen

Stedfortrædere:
Uge:
Jane Jeanette Ovesen Clausen 
Inga Cathrine Waldemar 

Bjolderup:
Kaj Snabe

Situationen omkring præstegården

Ved gennemgang af præstegården med provstiets arkitekt, er der kommet ekstra forhold op, som skulle udbedres inden den er klar som præstegård. Det drejer sig om ekstra lydisolering og optimering af udluftningen. Derfor er Martin midlertidlig genhuset mens udbedringerne foretages. Vi forventer det er afsluttet sidst oktober eller start november. 


Kirke og Corona

Da vi stadig er i et Covid-19 præget land er der i Bjolderup og Uge kirker - som alle andre steder, kun åben for et begrænset antal kirkegængere. I Bjolderup er der plads til 77 (+ personale) og i Uge må vi være 50 (+ personale).

Der skal holdes en afstand på 1 meter, når vi ikke synger og 2 meter, når der synges. Dette gælder ikke for personer fra samme husstand.

Nadveren foregår som kontinuerlig altergang med afspritning og uddelingen foregår med handsker på.

Udendørs må der indtil videre ikke forsamles mere end 100 personer. Undtaget er dog bisættelser og begravelser, hvor der ikke er begrænsning. Afstandskravet skal dog overholdes.

Læs Kirkeministeriets retningslinjer her. 

Aktuelt

Dåbsjubilæum

Ved gudstjenesten søndag den 25. oktober fejrer vi de børn, der blev døbt i Bjolderup eller Uge kirker i 2017. Familier med børn på samme alder, der er flyttet til sognene siden er også hjerteligt velkomne. [mere]

Den Kirkelige Genforening i Sønderjylland

Foredrag med Carl Christian Jessen torsdag d. 29. oktober kl. 19.00 i Bolderslev Missionshus. Netop stedet, som udgjorde et af de steder, hvor en stor del af det aktive kirkeliv i vore sogne fandt sted i genforeningsåret. [mere]

Allehelgensgudstjenester

Søndag den 1. november kl.10.30 i Bjolderup Kirke og kl. 19.00 i Uge Kirke. Navneoplæsning og lystænding for de afdøde i årets løb. [mere]

Spaghettigudstjeneste i Uge Kirke fredag d. 6. november.

Festlig gudstjeneste kl. 17.00 for børn og lækker mad bagefter for hele familien! Det lyder skønt lige midt i ulvetimen, ikke? Det er endda ganske gratis! Spisningen foregår i Uge forsamlingshus. Velkommen!

Våbenstilstandsdagen

Våbenstilstandsdagen den 11.11.2020 Højtidelighed ved Bjolderup Kirke begynder kl. 10.45 i våbenhuset. [mere]

Julekoncert med Sønderjysk Pigekors Koncertkor

Bjolderup Kirke torsdag d. 26. november kl. 19.00. Efter koncerten serveres gløgg og æbleskiver. Glæd jer til en stor oplevelse! Entré 50 kr. for voksne. Gratis for børn. [mere]


Dåbskjole til låns

Kirken har en dåbskjole, man kan få lov at låne, hvis man gerne vil have sit barn døbt i Bjolderup eller Uge Kirker. Den hænger i Uge Præstegård, så bare spørg Martin, hvis det har interesse.


Udpluk af billleder...

...fra de mange ting, der sker i Bjolderup og Uge sogne!


Vores visioner:

 

Her lytter vi til Guds ord.

Her er der god musik og fællessang.

Her spørger vi om det, vi ikke forstår.

Her er der dejligt at være.

Her bliver du set.

Her bliver du godt modtaget.

Her ER skuldrene sænket.

Her er børn hjerteligt velkomne.

- og det er voksne også! 

Kirkens visioner udformet af menighedsråd og personale ved visionsdagen i april 2018. 

 
 
 
 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse