Velkommen!

Bjolderup og Uge kirker ligger i hjertet af Sønderjylland. Og det er netop det, vi ønsker at være - et hjertevarmt fælleskab. Tak at du kigger forbi vores hjemmeside, hvor du kan læse om vores mange aktiviteter, gudstjenester og om kirkerne, menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte.

Menighedsrådsvalg 2020

Hvad vil det sige at blive valgt ind i menighedsrådet?

Læs mere om det her!


Kalender

20sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Uge Kirke

15. s. e. trinitatis.

v. Anne Lundblad.

Høstoffergang ved gudstjenesten. Der serveres …

20sep kl. 10:30
21sep kl. 09:30

Sogneudflugt 60+

Tilmelding til Irene.

21sep kl. 09:30
24sep kl. 09:30

Babysalmesang i Bjolderup Kirke

 

24sep kl. 09:30
27sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste i Bjolderup Kirke

16. s. e. trinitatis.

v. Anne Lundblad.

Høstgudstjeneste med offergang. Efter …

27sep kl. 10:30
29sep kl. 16:00

Menighedsrådsmøde

 

29sep kl. 16:00
01okt kl. 09:30

Babysalmesang i Bjolderup Kirke

 

01okt kl. 09:30

                                                                                                                       Se hele kalenderen »»

Hvem samler vi ind til?

Her kan du løbende læse om, hvilke organisationer og foreninger, vi samler ind til i kirkerne. Klik på billedet, så kommer du ind på deres hjemmeside.


MobilePay

Da færre og færre efterhånden bærer kontanter, har vi valgt at få et MobilePay-nummer til kirkerne især til brug ved indsamlinger. Det er 58589.

Der kan stadig betales med kontanter også.

Vi har indsamling i kirkerne hver søndag. Formålet bliver annonceret ved gudstjenesten og står også nævnt i gudstjenestelisten her på siden.

Bjolderup og Uge kirker på facebook

Kirkebil

Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne og øvrige sognearrangementer, kan bestille taxa på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos

Dan Taxi Aabenraaa på telf.: 70 10 78 00


Parkering

Galleri Nexus, genbo til kirken, beder om, at man ikke bruger deres gårdsplads til parkering i forbindelse med kirkegang.


Velkommen i kirke igen!

Da vi stadig er i et Covid-19 præget land er der i Bjolderup og Uge kirker - som alle andre steder, kun åben for et begrænset antal kirkegængere. I Bjolderup er der plads til 77 (+ personale) og i Uge må vi være 50 (+ personale).

Der skal holdes en afstand på 1 meter, når vi ikke synger og 2 meter, når der synges. Dette gælder ikke for personer fra samme husstand.

Nadveren foregår som kontinuerlig altergang med afspritning og uddelingen foregår med handsker på.

Udendørs må der indtil videre ikke forsamles mere end 100 personer. Undtaget er dog bisættelser og begravelser, hvor der ikke er begrænsning. Afstandskravet skal dog overholdes.

Læs Kirkeministeriets retningslinjer her. 

Sognepræst er Martin Bangsø, som står til rådighed for spørgsmål og samtaler. Hans telefonnummer er 21 29 12 37 og mail: mhb@km.dk. 

Martin er desværre sygemeldt for tiden. Robert Strandgaard Andersen fra Hjordkær kan kontaktes i tilfælde af kirkelige handlinger. Roberts kontaktoplysninger er her: 

Robert Strandgaard Andersen
Kirkegade 81, Hjordkær
6230 Rødekro

Træffes hverdage undtagen mandag. Kontakt vedr. kirkelige handlinger indenfor normal arbejdstid.
Ved akut behov for kontakt døgnet rundt.

Telefon: 7466 6623 

Mobil: 5042 7987

rsa@km.dk

Klik her for afsendelse af sikker mail


Her kan du tilmelde dig konfirmationerne i enten Uge eller Bjolderup og konfirmationsforberedelse på Tinglev skole hos Martin Bangsø.

Aktuelt

Valgforsamling

Ønsker du en plads i menighedsrådet, er det vigtigt at møde op til valgforsamlingen! Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Bolderslev forsamlingshus.[mere]

Høstgudstjenester

Uge d. 20. september kl. 10.30 med offergang og efterfølgende sandwich i våbenhuset. Bjolderup d. 27. september kl. 10.30 med offergang og efterfølgende frokost i Christa og Evalds gildesal på Vestergade 4, Bolderslev....[mere]

Sogneudflugt

Sogneudflugt for 60+ i Bjolderup og Uge Sogne mandag 21. september 2020 [mere]

Sangeftermiddag i Bolderslev Forsamlingshus

Torsdag d. 1. oktober kl. 14.30. Det er 100-året for genforeningen. Det vil vi fejre med en sangeftermiddag med temaet ”Vort Modersmål er dejligt”. [mere]

Dåbsjubilæum

Ved gudstjenesten søndag den 25. oktober fejrer vi de børn, der blev døbt i Bjolderup eller Uge kirker i 2017. Familier med børn på samme alder, der er flyttet til sognene siden er også hjerteligt velkomne. [mere]

Julekor

- et samarbejde med Hjordkær sogn Sammen med organist i Hjordkær Kirke, Christa Meilandt, vil vi i år lave et julekor til at synge julen ind i vores kirker. Alle er meget velkomne til at være med. [mere]


Konfirmand-billeder

Kære alle konfirmander fra 2020

Jeres billede er klar og kan - efter aftale - afhentes hos menighedsrådsformanden, Mogens Juhl Jessen, Østergade 20, 6392 Bolderslev, tlf. 21 16 36 67


Dåbskjole til låns

Kirken har en dåbskjole, man kan få lov at låne, hvis man gerne vil have sit barn døbt i Bjolderup eller Uge Kirker. Den hænger i Uge Præstegård, så bare spørg Martin, hvis det har interesse.


Udpluk af billleder...

...fra de mange ting, der sker i Bjolderup og Uge sogne!


Efterlysning ...

Kom og vær med i et godt arbejdsfællesskab!


Vi ønsker frivillige til hjælp med læsning i kirken, uddeling af brød i forbindelse med altergang – og alt, hvad du ellers kunne tænke dig at være med i!

Har du lyst til at hjælpe med at brygge kirkekaffe eller andet, så skal du være meget velkommen.

Ring eller skriv til Martin.

Vores visioner:

 

Her lytter vi til Guds ord.

Her er der god musik og fællessang.

Her spørger vi om det, vi ikke forstår.

Her er der dejligt at være.

Her bliver du set.

Her bliver du godt modtaget.

Her ER skuldrene sænket.

Her er børn hjerteligt velkomne.

- og det er voksne også! 

Kirkens visioner udformet af menighedsråd og personale ved visionsdagen i april 2018. 

 
 
 
 
 

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse